Om Juveen

Juveen er det kurdiske ordet for «Samhold».

Juveen er en ny norsk organisasjon som hjelper sitt samfunn, Yezidi samfunnet. Juveen ble formelt opprettet 5. Desember 2019, og har Walid Khalaf og Revin Morad som styremedlemmer. Både Walid og Revin har selv Yezidi-bakgrunn, men har bodd i Norge i mange år og anser seg som norsk-yezidiske.

Formål

Formålet med denne organisasjon er å hjelpe Jesidiske barn som ble rammet av krigen som IS startet i 2014. Vi ønsker å samle inn penger og drive veldedighetsarbeid for å forbedre leveforholdene for disse barna.

Vi ønsker blant annet å støtte ett barnehjem som allerede er i drift og som ble startet i 2017 i byen Sharya utenfor Dahuk av en privatperson som er grunnlegger for Juveen barnehjemmet etablert i tilknytning til en flyktningsleier.

Barnehjemmet har en kapasitet på 30 barn, men har også 140 barn som kommer og har akutt behov for hjelp. Antall Jesidie foreldreløse barn som kommer ut av fangenskap og slaveri hos islamistene er nå opp i 2400, og det registreres fortsatt nye barn hver uke.

Målet nå er å bidra til at det åpnes ett større barnehjem for 200 barn og som kan utvides på sikt til 600-700 barn. Dette ønsker vi å hjelpe med i månedene og årene som kommer. Veldedighetsarbeidet vårt blir i tillegg til å bidra positivt til barnehjemmet også å hjelpe andre fattige, skoleelever, syke, og gamle som mangler tilgang til behandling og pleie.

Veldedighetsarbeidet er hovedsaklig rettet mot barn og unge og andre trengende som lider under forferdelige levekår. Barnehjemmet får bare midler via forskejllige organisasjoner som kommer og går og som donerer en gang. De får ikke faste donasjoner . Så hensikten er å hjelpe dem med å få faste givere hver mnd som på en måte å bli fadder. Slik at disse donasjonene kan forsørge disse barna i fremtiden og de som lever veldig fattig . De som fortsatt bor i flyktningstelt. De sliter veldig og det er mange som tar selvmord fordi de ikke orker å leve slikt lenger. De har ikke penger til mat, medisin , til behandlinger osv… så det er mange fattige familier etter IS-krigen som var i 2014

Hverdag som går uten at det blir gjort noe så er det som å bli utsatt for folkemordet igjen og å bli utsatt for overgrep igjen. En dråpe i havet gjør en stor forskjell

Hvordan du kan bidra

Hvis du ønsker å bli fadder til et barn som er foreldreløs som kunne trenge en hjelpende og en omsorgsperson i livet sitt og du ønsker til å bidrag til at dette barnet eller en familie får månedlig bidrag så ta gjerne kontakt med oss for å bli fast giver .

Om Juveen.no nettsiden

Denne nettsiden (www.juveen.no) har tre funksjoner:

  • Dele informasjon på norsk om Yezidiene. Informasjonen kan ha ulike formater; det kan være artikler, rapporter, nyhetssaker, bokanmeldelser, intervjuer, eller annet. Etter hvert som nettsiden utvikler seg vil vi se hvordan det går, og om nettsiden spisser seg mer eller sprer seg ut.
  • Være en arena for Juveen til å markedsføre sine egne aktiviteter og skaffe inntekter til prosjekter ved hjelp av donasjoner og lignende.
  • Være en arena for Juveen sine medlemmer til å få informasjon om det som skjer i Juveen og hvordan man som medlem også kan bidra inn.